* SCBs uppgifter om befolkningsmängd uppdateras i februari året efter senast avslutat år
Ladda ner graf (HD-kvalitet)

Upptagningsområde för respektive universitetssjukhus i Sverige: Upptagningsomrade.pdf