Antal registreringar

Antal registrerade patienter (figur)

Grafen nedan visar antalet patienter med debut-, diagnos och inklusionsdatum per år. Välj år genom att använda slider nedan.


Datatäthet (figur)

Grafen nedan visar andel och antal patienter som saknar viktiga uppgifter i registret. Välj inklusionsår för patienter genom att använda slider nedan.


Behandling (figur)