Antal registreringar

Antal registrerade patienter (figur)

Grafen nedan visar antalet patienter med debut-, diagnos och inklusionsdatum per år. Välj år genom att använda slider nedan.


Datatäthet (figur)

Grafen nedan visar andel och antal patienter som saknar viktiga uppgifter i registret. Välj inklusionsår för patienter genom att använda slider nedan.


Behandling (figur)


Tid debut till första behandling (figur)

Grafen nedan visar tid mellan sjukdomsdebut och första insatta behandling. Tiden visas som ett medianvärde. Välj vilka år som ska visas genom att använda slider nedan.