Antal och ackumulerat antal registrerade MS-patienter och händelser (årsvis)