Genomsnittlig tid mellan remiss och första insatta behandling uppdelat för behandlingsår