Andel RR-patienter som behandlas uppdelat för län, kön och sista uppföljningsdatum