Andel RR-patienter med sjukdomsduration max 15 år som behandlas, uppdelat på län, kön och rapportår