Andel RR-patienter som behandlas uppdelat för län och kön över tiden