Andel SP-patienter som behandlas uppdelat för län, kön och cutoff värde på EDSS