Täckningsgrad uppdelat för län, kön och sista uppföljningsdatum