Täckningsgrad över tiden, uppdelat för län och kön