MSvårdkvalitet: Datatäthet mot Täckningsgrad

Välj en eller flera variabler i listorna nedan att ingå i beräkning av datatäthet/vårdkvalitet

Basdata

Uppföljningsdata