Antal registreringar och datatäthet av utvalda variabler i SMS-registret