Antal registrerade aktiva Parkinsonpatienter i dagsläget (per 100.000 invånare) (P2.2)