Antal och ackumulerat antal registrerade Parkinsonpatienter och händelser (årsvis) (P2.1, P3, P4)