Genomsnittlig tid mellan debut/diagnos och första registrerade behandling uppdelat för behandlingsår (P1)