Genomsnittlig tid mellan debut och diagnos uppdelat för diagnosår